Разговори между Владимира Янева и Румяна Ченалова

0
File Name            : 140124_0030-02.wav
File Size            : 126 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:30+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:12:30
MD5				: 080d7c560f33100952c2010e30eea270
SHA1				: 760efa2e5c26b6268fb856bb40321109cbb4d5fc
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-02.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-03.wav
File Size            : 11 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:34+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:01:08
MD5				: 55c88cf18b03a4a5e38b0638d106845c
SHA1				: 57f46e365ef6ebb9c29806e239bc13c9ac809fb2
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-03.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-04.wav
File Size            : 4.7 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:36+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 28.00 s
MD5				: 617fd71c6f1222bdd8364b312530390c
SHA1				: 27f5654a6819aca289fc01a0348cb2e47a0fb837
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-04.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-05.wav
File Size            : 5.2 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:36+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:00:31
MD5				: dc64ff1c9d2a98b7024ea0cbd0b8f3f1
SHA1				: a49540092fd0f7512ba64e7a0d9ab0fbc7f769fc
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-05.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-06.wav
File Size            : 14 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:40+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:01:23
MD5				: 8b40411fd912eee46539c8505b4ebbc7
SHA1				: 0daaf2b22c1028497303014edb615333bfbd0bce
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-06.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-07.wav
File Size            : 11 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:42+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:01:06
MD5				: 28667c08fd06d024ea0e5a8570a2132b
SHA1				: 7d0c58c15adf58911a8ff020d76ddf1b76c8b464
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-07.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-08.wav
File Size            : 4.4 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:42+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 26.00 s
MD5				: e5e9f730aa15c6d5dc15f740c972efe4
SHA1				: 29b240a9cc75c2cc9e33219cf33616548ec69bef
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-08.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

File Name            : 140124_0030-09.wav
File Size            : 18 MB
File Modification Date/Time   : 2015:07:20 21:19:46+02:00
File Type            : WAV
MIME Type            : audio/x-wav
Encoding            : Microsoft PCM
Num Channels          : 2
Sample Rate           : 44100
Avg Bytes Per Sec        : 176400
Bits Per Sample         : 16
Title              : 140124_0030
Software            : Lavf56.37.100 (libsndfile-1.0.24)
Duration            : 0:01:45
MD5				: 447bc49fb79fdd1e7a807783954705f8
SHA1				: 96b13cd686afd47817c99e52043e5ede3a5101b8
Download link:         : http://balkanleaks.eu/media/140124_0030-09.wav

 

Чуйте обезшумения запис в mp3/Listen the denoised mp3 sound:

Share.

About Author

Leave A Reply