Доклад на БАН за АЕЦ Белене (предварителен 09.2017) / Bulgarian Academy of Sciences report on Belene NPP (pre-final version 09.2017)

0

Всички файлове от предварителния доклад поръчан на Българската академия на науките от Българския енергиен холдинг (БЕХ).

InterimReport_1-3_short

sha1: 7fef83f354386a95da4dd6c17dc81138cdb2bc74
md5: 6e550efcb3b62470bc4075584692d005


InterimReport_1

sha1: 68c026a3ad2f301d7d71988ca88f3498d0672bdb
md5: 463a0a30768fdd0b9a3feac48eb5bb95


InterimReport_1_annex

sha1: 9301a114a6072f5ec58467aa945fb45478f388c4
md5: bff4848eaa064f4f4a5a8f21d82db230


InterimReport_2

sha1: 72f5744594a84a42cc76fb93102458370af4fe7c
md5: 4dc0a27c625752a4eba9e52b8e522195


InterimReport_2_model

sha1: 2f10dae809a755636d376994825ae1b6d3851545
md5: c047b598c09f3a7fc82519c56003e941


InterimReport_3

sha1: 0beea3e047d3ccf85b995ced55025fa49c044295
md5: 943ddf8f60240669ff0db43ca5c4a576


Prognozni ceni-elektroenergia

sha1: e538f452c8f5d0dc38cab95c7097ef88a2fcd8db
md5: 2520b7a0bf56a139b426893e14cba0db


Важно: това не е окончателният доклад, а предварителният. Тази версия на доклада е изготвена за да бъде предадена на БЕХ като предварителна в края на септември 2017 г. Идеята беше предварителната версия да бъде преработена и коментирана от БЕХ и Министерството на енергетиката и след като тези коментари и промени се вкарат в текста, да бъде публикувана окончателната версия.

След като БЕХ и Министърът на енергетиката проучиха внимателно тази версия, те оказаха натиск на екипа по проекта да въведе значителни промени и по тази причина проектът беше удължен с два месеца.

Характеристиките на файловете съдържат информация за авторите и редакторите, („последно запазени от потребителя“), включително един потребител, наречен „МИЕТ“ (бившето име на Министерството на енергетиката).

Един от файловете все още съдържа няколко коментара от потребител с име „бех“.

All files of the pre-final report, commissioned to the Bulgarian Academy of Sciences by the Bulgarian Energy Holding.

Important: this is NOT the final report, but the pre-final one. This version of the report was prepared to be submitted to BEH as pre-final at the end of September 2017 (initially the deadline for the final report was in yearly October. then the project was extended by 2 months).

The pre-final version was considered to be revised and commented by BEH and the Ministry of Energy and after the comments/revisions are integrated back in the text – to be publish as the final version.

After BEH and the minister of energy examined closely this version, they push the project team to introduce significant changes and for that reason, the project was extended by 2 months.

The files’ properties contain also some information on authors and editors (“last saved by user”), incl. one user called “MIET” (former name of the Ministry of Energy).

One of the files still contains few comments from user named “beh”.

Други документи за АЕЦ Белене публикувани в Balkanleaks:

НЕК vs АСЕ решението на Арбитражния съд за АЕЦ Белене / Belene NPP NEC vs ASE decision

Поверителни документи за АЕЦ Белене/Belene NPP confidential documents

Share.

About Author

Comments are closed.