Справка – Иван Иванов Рилски

0

 

В ГДБОП-МВР водят ДОО срещу организирана престъпна група /ОПГ/ с висока степен на обществена опасност, свързана с членове на бившата силова групировка “СИК” – Красимир Маринов “Големия Маргин” и Николай Маринов “Малкия Маргин”. Установено било, че ОПГ осъществява престъпна дейност на територията на цялата страна и в момента се ръководи от Христо Великов Халваджиев.

В хода на водене на ДОО са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от членовете на ОПГ. Същите са докладни на ВКП, която е разпоредила информацията да бъде изпратена в СГП с указания за образуване на предварително производство. С постановление на прокурор В. Найденов е образувано дознание за престъпление по чл.212 от НК.

В рамките на дознанието и с цел документиране на извършената престъпна дейност от членовете на ОПГ са получени разрешения за експлоатиране на СРС по отношение на същите.

На основание събраните в хода на експлоатацията на СРС данни, са изготвени справка и проект на план за провеждане на СПО на територията на страната, в който са набелязани обекти и лица, подлежащи на проверка и началото на операцията – 10.10.2007год.

На 08.10.2007год, с проекто-плана за СПО са запознати зам. директорите на ГДБОП-МВР – В. Трифонов и И. Иванов. На 09.10.2007год. е получена информация от ДОТИ-МВР, за проведен разговор на същата дата в 10.23ч., между двама от обектите на разследване – Иван Христов Иванов и Хованес Манук Манукян. От разговорът ставало ясно, че Иванов очаква от утре /10.10.2007год./ да бъде задържан за 24 или 72 часа. Информацията, която той е получил от трето лице е, че щяла да бъде проведена показна акция за всички, които внасят горива. В П.29ч., отново в разговор между двамата става ясно, че Иван е получил информацията от Любомир Иванов, началник “КП”, 02 РПУ- СДП. От него бил разбрал, че ще бъдат проверявани: 30 човека, включително и Иван като вероятната причина е Христо Халваджиев. Допълнителната информация на Иван е, че не става въпрос само за горива, а и за други неща. Хованес изказал съмнение относно това и твърдял, че ако е така и той трябвало да е в това число.

От разговорите, които провеждали може да се направи извода, че се опитват да разберат какво точно се/ подготвя срещу тях в прокуратурата в гр. Пловдив и гр. София, а така също и в поделенията на МВР.

На 09.10.07год. е проведен разговор между Хованес Манукян и Олег Кирилов Петров /от гр. Дупница, занимава се с търговия на горива, член на СИК/,

page1

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Share.

About Author

Leave A Reply