Поверителни документи за АЕЦ Белене/Belene NPP confidential documents

0

Поверителни документи свързани с оценката и строителството на АЕЦ Белене:

Пълният поверителен доклад на HSBC;

– Разплатени суми [1], [2], [3]

Допълнение 12 към споразумението между НЕК и Атомекспортстрой от 2006 г. и анексите към него.

Confidential documents related to the evaluation and the construction of the Belene NPP

The full confidential report by HSBC;

– Payed sums [1], [2], [3]

Addenum 12 to the Agreement between NEK and Atomexportstroy from 2006 and related Appendixes.

Share.

About Author

Leave A Reply