СРС Петров-Сантиров-Попов

0

 

The first officially declassified by the Bulgarian court wiretaps. The wiretaps (sound and video) were projected during the trial for bribery against the former Minister of Defense Nikolai Tzonev, the judge Petar Santirov and the former secretary general of the Ministery of Public Finance Tencho Popov. Balkanleaks received through it’s tor server more then 100 pages of transcriptions. They have been checked and compared to excerpts published in the media.

This is the first time the full text of the taps is published. The taps are considered to be a HOWTO on bribery in the bulgarian judicial system. Balkanleaks censured few texts revealing details on the private life of the protagonists and their relatives, and details for third persons, not related to the trial procedure.

Първите официално разсекретени от съда СРС, изслушани от публиката по време на делото срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов. Balkanleaks получи през своя tor сървър копия от над 100 страници със СРС, които бяха обработени и сверени с вече публикувани в медиите фрагменти.

За първи път се публикуват пълните текстове на тези СРС-та, които са истински наръчник за технологията на даване на подкуп в съдебната система. Цензурирани са текстове съдържащи подробности от личния живот на действащите лица и техни роднини, както и текстове съдържащи информация за трети лица, нямащи отношение към делото.

 

1 2 3 4 5 6 7
Share.

About Author

Leave A Reply